Doelstelling

Herstel waterkrachtcentrale  

       Het wegvallen van de elektriciteitsvoorziening in Mikalayi heeft onvoorziene nefaste gevolgen.  Tijdens ons bezoek hebben we aan de lijve ondervonden dat de ganse gemeenschap meer dan 50 jaar terug in de tijd is verzeild. De verlichting en de apparatuur van het ziekenhuis staan er werkloos bij, het aanleren van beroepen in de vakschool zijn stopgezet. De druk bijgewoonde kerkdiensten gebeuren in het donker zonder geluid van de bestaande geluidsinstallatie.

Volgende diensten en gebouwen werden door de hydrolische centrale Mikalayi bediend:

- 1 hospitaal
- 1 kraamkliniek
- 1 gezondheidscentrum
- 4 middelbare scholen
- 3 lagere scholen
- een dertigtal privé-woningen voor dokters, verpleegkundigen en leerkrachten
- 3 kloosters waar samen een dertigtal priesters, zusters en broeders wonen, die werkzaam zijn in hospitaal en scholen.
- 1 kathedraal, hoofdkerk van het diocees Kananga
- 1 pastorie met 5 kamers voor bezoekers, 2 vergaderzalen, schrijnwerkerij, maïs- en maniokmolen, wekelijkse filmprojectie in open lucht
-3 elektrische waterpompen die vanuit de omliggende vallei zuiver water naar de citernes pompten
-1 weeshuis en een rusthuis voor ouden van dagen

 

Aanrijken van onderwijsmogelijkheden

       Daarnaast hebben wij de wens om de scholengemeenschap vernieuwde, degelijke onderwijsmogelijkheden aan te bieden: schoolboeken, alle mogelijke schoolmeteriaal, computers,...

 

IMPACT OP DE BEVOLKING

- Meer toegang tot zuiver water en elektriciteit voor iedereen in Mikalayi

- Verhoogde kwaliteit van de ziekenzorg (steriel werken, secretariaat, ...)

- Beter onderwijs, onder andere door implementatie van informatica

- Werkgelegenheid creëren

- Ontspanningsmogelijkheden creëren

- Afremmen stadsvlucht

- Ontwikkelingsmogelijkheden bieden