Mikalayi

        ‘De Mission Catholique Mikalayi’ is een Belgische missiepost, gesticht in 1891 en is over de hele wereld de grootste ooit opgericht. Het indrukwekkende patrimonium omvat onder meer 4 middelbare scholen, 3 lagere scholen, een hospitaal, een kraamkliniek, weeshuis en rusthuis, kloosters en privé-woningen voor het personeel. Gedurende de laatste decennia groeide de lokale bevolking snel aan. Ze werd aangetrokken door de goede scholen, een degelijke medische dienst, onstpanningsmogelijkheden, toegang tot water en elektriciteit. We schatten de bevolking van Mikalayi vandaag op tienduizend inwonders. 

Mikalayi is gelegen op een boogscheut van Kananga, het voormalige Luluaburg. Het maakt deel uit van het district Lulua dat zijn naam dankt aan de gelijknamige rivier die er doorheen stroomt. Kananga is een belangrijk commercieel en bestuurlijk centrum en de belangrijkste stad van West Kasaï. Volgens de VN-missie in Congo (Monuc) telt de stad 1,13 miljoen inwoners.

De enige ontspanning die de dorpelingen hebben is luisteren naar de lokale radio en het inrichten van voetbalwedstrijden. Weinig of geen werk en ontspanning zorgt ervoor dat de jeugd tussen 12 en 25 jaar de dorpen ontloopt en hun toekomst en ontspanning zoekt in de steden.

Mikalayi heeft een goed georganiseerd hospitaal met een ondernemende dokter die instaat voor alles wat bij haar binnengebracht wordt. Spijtig genoeg staat de echomachine, de twee computers, de sterilisator, het röntgenfoto-apparaat, de verlichting boven de chirurgische tafel enz. er wezenloos bij omdat vijf jaar geleden de hydro-elektrische installatie ophield te functioneren.

De hydro-elektrische centrale was tot voor kort de drijfkracht in de dorpsgemeenschap. Nu zijn de apparatuur in het ziekenhuis, de vier waterpompen, de geluidsinstallatie in de kathedraal, de verlichting in de gebouwen, de maalderij, de openluchtcinema enz. gewoon weggevallen en brengt de mensen honderd jaar terug in de tijd. Zelfs Bisschop Monseigneur Madila heeft zijn paleis geruild voor een residentie in Luluaburg waar wel elektriciteit voor handen is. Het lokale dorpshoofd beseft zeer goed dat externe hulp nodig is om dit belangrijk project rond te krijgen en hoopt zo zijn dorp opnieuw in de 21 ste eeuw te loodsen.

De helft van de schoolgebouwen hebben dringend een reddende renovatie nodig. Sedert het uitvallen van de elektriciteit is het beroepsonderwijs gevoelig teruggelopen. De directeur van het middelbaar onderwijs droomt ervan een landbouwopleiding te kunnen oprichten, maar heeft niet de nodige middelen om plant- en zaaigoed, werktuigen en leraars te bekostigen. Een computerklas met internetverbinding zou de studenten enorme toekomst perspectieven bieden.