De VZW

Beste sympathisanten,

       

         In juni 2012 heb ik samen met mijn broer Henk, voor het eerst na ongeveer 50 jaar, mijn geboortedorp Mikalayi opgezocht, gelegen in de Provincie West Kasai in de Democratische Republiek Kongo. Gedurende de hele periode dat ons gezin verbleef in Mikalayi, namelijk van 1954 tot 1960, beschikten we over elektriciteit geproduceerd door middel van een kleine waterkrachtcentrale. Tot onze grote verbazing is deze elektriciteitsvoorziening vandaag de dag in onbruik geraakt en moet de hele dorpsgemeenschap zich beredden zonder stroom. Om de gemeenschap van Mikalayi een nieuw elan te geven in haar bestaan, zien Henk en ikzelf het als onze taak ‘het licht’ terug aan te doen in Mikalayi. Het herstellen van de elektriciteitsvoorziening met al zijn toepassingen zal het dorp opnieuw in de eenentwintigste eeuw plaatsen. Daarnaast hebben wij de wens om de scholengemeenschap vernieuwde, degelijke onderwijsmogelijkheden aan te bieden :  schoolboeken, alle mogelijke schoolmateriaal, computers,...

Om dit project kracht bij te zetten, is recentelijk de organisatie ‘de vrienden van Mikalayi’, opgericht. Deze organisatie bewerkstelligt het ganse project dat nodig zal zijn om Mikalayi opnieuw van elektrische stroom te voorzien. Zo zal in naam van deze organisatie alle betrokkenen en familie die ooit met de missiepost van Mikalayi in aanraking kwamen worden gecontacteerd en op de hoogte worden gebracht van dit project. Bovnendien zullen er toespraken en info-avonden worden georganiseerd waar o.a. een promotiefilm vertoond en verkocht zal worden.

Door middel van het overschrijvingsformulier dat op deze site is terug te vinden, kan u ons project een warm hart toedragen. Diep in het Congoleze binnenland zal een hele gemeenschap opnieuw aansluiting vinden in de eenentwintigste eeuw.

Ze zullen u immer dankbaar zijn.

Hans Delrue           Henk Delrue